Page values for "Алексеев, Петр Иванович"

Перейти к: навигация, поиск

"names_table" values

lastNАлексеев
firstNПетр
middleNИванович
disambig
addendum

"reprtable" values

arrest1942-01-13
date1942-06-13
courtОСО при НКВД СССР
indictmentсдача в плен противнику без боя
decisionВМН
reabstate1
reabdateапрель 1957

"persons" values

gender1
ethnрусский
ethn_addendum
b_date1906-08-24
b_placeГорьковская обл., Ардатовский р-н, с. Липовки
b_addendum
d_date1942-07-02
d_place
d_causeВМН
d_addendum
kp_state2
kp_cand
kp_in
kp_out
kp_addendum
ksm_state
ksm_in
ksm_out
ksm_addendum
bund
bund_addendum
addendum
difference