Page values for "Андрианов, Константин Петрович"

Перейти к: навигация, поиск

"names_table" values

lastNАндрианов
firstNКонстантин
middleNПетрович
disambig
addendum

"persons" values

gender1
ethn
ethn_addendum
b_date1909-05-15
b_placeРязанская обл., Скопинский р-н, п. Ново-Московский
b_addendum
d_date
d_place
d_cause
d_addendum
kp_state
kp_cand
kp_in
kp_out
kp_addendum
ksm_state
ksm_in
ksm_out
ksm_addendum
bund
bund_addendum
addendum
difference