Page values for "Веселов, Василий Николаевич (II)"

Перейти к: навигация, поиск

"names_table" values

lastNВеселов
firstNВасилий
middleNНиколаевич
disambig(II)
addendum

"persons" values

gender1
ethnрусский
ethn_addendum
b_date1908-01-01
b_placeд.Зилон (Зилово) в Костромской обл.
b_addendum
d_date1942-06-23
d_place
d_causeпогиб/фронт
d_addendumзахоронен в с.Ковалевка Купянского р-на Харьковской обл.
kp_state2
kp_cand
kp_in
kp_out
kp_addendum
ksm_state
ksm_in
ksm_out
ksm_addendum
bund
bund_addendum
addendum
difference