Page values for "Гогия, Шалва Теймуразович"

Перейти к: навигация, поиск

"names_table" values

lastNГогия
firstNШалва
middleNТеймуразович
disambig
addendum

"persons" values

gender1
ethnгрузин
ethn_addendum
b_date1903-01-01
b_placeКутаисская губ., Ново-Сенакский уезд, с. Котианети
b_addendum
d_date
d_place
d_cause
d_addendum
kp_state
kp_cand
kp_in
kp_out
kp_addendum
ksm_state
ksm_in
ksm_out
ksm_addendum
bund
bund_addendum
addendum
difference