Page values for "Меренков, Николай Васильевич"

Перейти к: навигация, поиск

"names_table" values

lastNМеренков
firstNНиколай
middleNВасильевич
disambig
addendum

"persons" values

gender1
ethnрусский
ethn_addendum
b_date1904-01-01
b_placeд.Петрищево в Курской обл.
b_addendum
d_date1943-12-21
d_place
d_causeпогиб/фронт
d_addendumзахоронен в с.Марковичи в Брестской обл.
kp_state
kp_cand
kp_in
kp_out
kp_addendum
ksm_state
ksm_in
ksm_out
ksm_addendum
bund
bund_addendum
addendum
difference