Page values for "Родин, Владимир Иванович"

Перейти к: навигация, поиск

"names_table" values

lastNРодин
firstNВладимир
middleNИванович
disambig
addendum

"persons" values

gender1
ethnрусский
ethn_addendum
b_date1903-01-01
b_placeс.Вороново Старожиловского р-на Рязанской обл.
b_addendum
d_date1942-09-05
d_placeмест.Синявино в Ленинградской обл.
d_causeпогиб/фронт
d_addendum
kp_state2
kp_cand
kp_in
kp_out
kp_addendum
ksm_state
ksm_in
ksm_out
ksm_addendum
bund
bund_addendum
addendum
difference